Select Page
[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 1
  • File Size 74.61 KB
  • File Count 1
  • Create Date 23 กรกฎาคม 2022
  • Last Updated 23 กรกฎาคม 2022

เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และสำเนางบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบ QR Code (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2,3 และ 4)