Select Page

ปฏิทินนักลงทุน

หน้าหลัก 9 ปฏิทินนักลงทุน

นักลงทุนสัมพันธ์

2565
Date Time Event Remark
21 เม.ย. 2565 10.00 น. งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
31 มี.ค. 2565 10:15 – 11:00 น. วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 4/2564 โดยรับชมการถ่ายทอดสด
ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
 
2564
Date Time Event Remark
15 ก.ย. 2564 10:15 – 11:00 น. วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2564 โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday  
22 เม.ย. 2564 10.00 น. งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
2563
Date Time Event Remark
26 มิ.ย. 2563 10.00 น. งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 4/2 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
2562
Date Time Event Remark
11 มิ.ย. 2562 11:20 – 12:35 น. วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2562 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603  
24 เม.ย. 2562 10.00 น. งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  
2561
วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ
6 ธ.ค. 2561 11.20 – 12.35 น. วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603  
6 ก.ย. 2561 11.20 – 12.35 น. วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603  
5 มิ.ย. 2561 11.20 – 12.35 น. วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องประชุม 603  
25 เม.ย. 2561 10.00 น. งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  
22 มี.ค. 2561 11.20 – 12.35 น. วันพบปะนักลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย